Μόνιμη αποτρίχωση με LASER

Η αποτρίχωση με laser, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια. Έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα ιδιαίτερα σε περιοχές με λευκό δέρμα και σκούρες τρίχες. Δεν ενδείκνυται σε χνοώδες τρίχωμα που δε διακρίνεται από το δέρμα και δεν είναι καθόλου αποτελεσματικό σε λευκές ή πολύ ξανθές τρίχες. Η διαδικασία είναι απλή και η συχνότητα της θεραπείας είναι περίπου μία φορά το μήνα. Οι συνεδρίες που χρειάζονται είναι από 6-12 συνήθως και χρειάζεται μία επανάληψη κάθε εξάμηνο για κάποιο διάστημα. Μεγάλη σημασία και προσοχή χρειάζεται στην επιλογή του μηχανήματος, στη διάγνωση του φωτότυπου καθώς και στο χειρισμό του μηχανήματος. Στο ινστιτούτο μας χρησιμοποιούνται μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας τα οποία έχουν άριστα αποτελέσματα σε όλα τα δέρματα και είδη τριχών. Όλο το προσωπικό είναι άριστα εκπαιδευμένο στη χρήση των μηχανημάτων ώστε να μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα του laser στην αποτρίχωση.